KMO's en grote bedrijven zijn erg verschillend...of niet?

superadmin

Multinationals hebben voor elke taak wel een personeelslid, terwijl KMO's vaak maar 1 personeelslid heeft voor alle taken. Is dat een probleem? Natuurlijk niet! Want KMOs zijn ook makkelijker te besturen dan multinationals... Er zit een wereld van verschil tussen grote, middelgrote en kleinde bedrijven... Is dat werkelijk zo?

Zelf heb ik de kans gehad om in mijn carrière voor 2 multinationals en 1 KMO te mogen werken. De verschillen kun je niet ontkennen, maar de gelijkenissen evenmin. Beiden zijn ze opgericht om een succesvolle onderneming te worden. En ofschoon iedereen vaak de verschillen kan opnoemen wil ik me nu even concentreren op de gelijkenissen. De 5 principes voor succes (aanvullingen zijn altijd welkom!)

1. Cash is koning

Of je nu een groot bedrijf bent of een eenmanszaak hebt, cash blijft belangrijk. Multinationals hebben in de financiële crisis gemerkt dat, ofschoon ze nog steeds winstgevend waren, ze moeite hadden om korte termijnschulden zoals salarissen uit te betalen. Dat kwam omdat hun geld vastzat in verleende betalingstermijnen naar klanten, voorraden, en leveranciers die sneller moesten betaald worden. Bij een KMO is dat zeker niet anders. Het merendeel van de belgische bedrijven zijn 1 persoonsbedrijven (niet altijd eenmanszaken, maar ook vennootschappen met 1 actieve persoon). Deze moeten ook de rekeningen betalen (telefoon, gas, internet, huur...). Dat geld moet natuurlijk komen de producten of diensten die hij verkoopt. M.a.w. zijn klanten moeten hem betalen zodat hij zijn leveranciers kan betalen. En Jan Modaal van op de hoek heeft net zoveel baat bij positieve cashflow dan mr Gates van Microsoft.

2. De liefde voor de klant

Klanten van nu zijn anders dan klanten van vroeger. Ze zijn veel kritischer geworden en ze hebben veel meer opties. Daardoor wordt de vriendelijkheid jegens deze klanten vaak een uitdaging. Maar onze Jan Modaal zal steeds vrolijk moeten zijn en hoffelijk, vooral als hij minder goed nieuws moet meedelen. De helft van Jan's competenties hebben te maken met de kennis en kunde van zijn bedrijf, de andere helft van zijn kracht is empathie. 

3. Als er iets misgaat, repareer het naar best vermogen

Klanten zijn niet enkel afnemers van producten, zij gaan ook vaak een relatie aan met een bedrijf. In die relatie is het vaak zo dat klanten beseffen dat er best wel iets kan misgaan. Niemand is onfeilbaar. De winst en/of het verlies wordt bepaald in de oplossing ervan. Verschuil je je achter je garantievoorwaarden of kijk je wat je kan doen. Dat geldt voor elk type bedrijf. De mensen onthouden altijd die keer dat het misgaat en het bedrijf snel en accuraat heeft gereageerd, net zoals ze ook altijd zullen herinneren op het moment dat het misging en er totaal geen oplossing kwam.

4. Kwaliteit en kosten zitten aan dezelfde tafel

Jan Modaal en Bill Gates beseffen allebei dat een goed product tijd, moeite en geld kost. De kantjes eraf rijden om iets inferieurs op de markt te brengen waarop de korte termijn meer winst kan worden gegenereerd kost vaak achteraf meer en leidt tot een structureel verlies van de klant. Openheid over de kwaliteit en de verwachtingen die een klant mag hebben geldt voor de lokale bakker, slager of de grote supermarkt. En verraad jezelf niet door iets anders te leveren dan dat men van je verwacht.

5. Mond-aan-mond reclame is de krachtigste advertentie!

Miljoenen worden er gespendeerd aan TV spots, kranten en magazine-advertenties. Ook Jan Modaal heeft een reclamespotje lopen op Radio Annabelle... Ook hij staat in de lokale pers. Maar het merendeel van zijn klanten zijn wederkerende klanten. En deze mensen vertrouwen onze Jef omdat hij de andere 4 principes omarmt. Net zoals Apple die miljoenen onbezoldigde vertegenwoordigers heeft: mensen die anderen overtuigen om die Windows weg te gooien en voor Apple te gaan ;-). Veel return en je hoeft ze geen commissie te geven als bedrijf. Maar hou ze niet voor de gek, want ze kunnen net zo hard terugslaan.

Mijn advies aan iedereen is om naast de opleidingen ook eens een biertje te gaan drinken met onze Jan Modaal. Tijdens het ledigen van diverse glazen kun je vaak een master opleiding in bedrijfsvoering krijgen. Aan minder kosten, en op een goede manier gedoceerd.